I. INFORMACJE OGÓLNE

 • Regulamin dotyczy usług firmy Zoodietetyk Natalia Nowak
 • Zoodietetyk – osoba świadcząca usługi dietetyczne, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie oferowanych konsultacji i usług dietetycznych, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowej.
 • Klient – osoba będąca opiekunem zwierzęcia zgłoszonego na konsultacje dietetyczna.
 • Pacjent – zwierzę zgłoszone na konsultacje przez prawnego opiekuna
 • Rezerwacja konsultacji odbywa się: poprzez stronę internetowa www.codomiski.pl, drogą mailowa (codomiski@gmail.com) lub za pośrednictwem niżej wymienionych przychodni weterynaryjnych:
  -Alfavet Rzeszów
 • Na czas konsultacji obowiązkowe są badania, w celu sprawdzenia stanu zdrowia zwierzęcia:
  -morfologia, biochemia, jonogram (Na, Cl, Mg, K, P, Ca, Fe) 
  -warto posiadać badanie moczu, badanie kału, badanie USG
  -historia leczenia jeśli taka jest 
  -po zapoznaniu się z historią pacjenta dietetyk może zlecić wykonanie dodatkowych badań – następuje to w trakcie konsultacji dietetycznej
  -Zoodietetyk zapoznaje się z wyżej przesłaną dokumentacją w trakcie trwania konsultacji
 • Brak wyżej wskazanych badań może skutkować odmową przeprowadzenia konsultacji lub przesunięciem terminu przesłania zaleceń do czasu dostraczenia wskazanych badań.
 • W zakres obowiązków zoodietetyka wchodzi jedynie przygotowanie zaleceń dietetycznych. Na zalecenia dietetyczne składają się: zalecenia dietetyczne (dobrana karma lub jadłospis), suplementacyjne i dotyczące stylu życia – opis co trzeba zrobić, jak stosować dietę i na co zwrócić uwagę.
 • Klient zobowiązuje się do stosowania zaleceń zoodietetycznych.
 • Klient kontaktują się z Zoodietetykiem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, włącznie z przetwarzaniem ich przez portal Google Gmail. 
 • Usługi zoodietetyczne są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w wyznaczonych godzinach pracy ( 9:00-17;00) i nie są realizowane w dni świąteczne.

II. OPŁATA ZA KONSULTACJE

 • Opłata za konsultacje online odbywa się przez stronę internetową. W iinym przypadku należy uiścić najpóźniej 48h przed konsultacją na podany niżej rachunek

Dane: Zoodietetyk Natalia Nowak
Nr konta: 45 1050 1445 1000 0097 5386 2268
Tytuł przelewu: konsultacja dietetyczna – imię zwierzęcia

 • Cennik

a) Konsultacja dietetyczna standardowa – 220 zł
b) Konsultacja dietetyczna z monitoringiem – 350 zł
c) Konsultacja dietetyczna – kontynuacja – 150 zł; kontynuacja z monitoringiem 280 zł. Cena kontynuacji konsultacji jest obniżana podczas zakupu w sklepie codomiski.pl poprzez skorzystanie z kodu rabatowego, który otrzymują klienci po umówieniu się na kolejna konsultacje.
d) Porada żywieniowa/odpowiedź na dodatkowe pytania w formie maila lub telefonicznie– 50 zł
e) Cena dotyczy pojedynczego pacjenta. W przypadku większej ilości zwierząt cena ustalana jest indywidualnie
f) W przypadku konsultacji stacjonarnej możliwość płatności tylko gotówką lub przelewem przed 24h konsultacją.

III. PRZEBIEG I ZASADY KONSULTACJI
W zależności od rodzaju konsultacji, usługa obejmuje:

a) Konsultacja żywieniowa standardowa – jedno spotkanie online lub stacjonarną (75minut), przesłanie zaleceń i dodatkowych materiałów do 4 dni roboczych, odpowiedź drogą mailową na pytania dotyczące otrzymanych zaleceń. Do dwóch tygodni po otrzymaniu zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych można przysłać jednego maila zawierającego wszystkie pytaniami, które nasunęły się podczas analizowania czy stosowania zaleceń dietetycznych otrzymanych po konsultacji.  Odpowiedź otrzymasz do 7 dni roboczych.

b) Konsultacja żywieniowa z monitoringiem – jedno spotkanie online lub stacjonarną (75minut), przesłanie zaleceń i dodatkowych materiałów do 4 dni roboczych, mailowy kontakt z dietetykiem przez okres 5 tygodni; Monitoring obowiązuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku; monitoring nie obowiązuje w dni świąteczne. Czas na udzielenie odpowiedzi w trakcie monitoringu wynosi 24 godziny. Klient nie może zawiesić monitoringu.

c) Konsultacja żywieniowa – kontynuacja – konsultacje online lub stacjonarną (45min) przy kolejnej wizycie z tym samym zwierzęciem, przesłanie zaleceń do 4 dni roboczych, odpowiedź drogą mailową na pytania dotyczące otrzymanych zaleceń. Do dwóch tygodni po otrzymaniu zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych można przysłać jednego maila zawierającego wszystkie pytaniami, które nasunęły się podczas analizowania czy stosowania zaleceń dietetycznych otrzymanych po konsultacji.  Odpowiedź otrzymasz do 7 dni roboczych.

d) Porada żywieniowa – mailowe udzielenie odpowiedzi na krótkie pytania lub 30 minutowa rozmowa telefoniczna/stacjonarna

f) W nagłych przypadkach  (np. choroba), w których zoodietetyk nie jest w stanie realizować opieki nad pacjentem czas monitoringu jest wydłużony o liczbę dni, w których opieka nie była świadczona

 • Przebieg konsultacji
  Przed terminem spotkania, klient otrzymuje maila z wstępnym wywiadem dietetycznym, który należy uzupełnić przed konsultacją. W trakcie konsultacji uzupełniane są dodatkowe informacji o pacjencie. Przebieg pierwszej i kolejnych konsultacji może się różnić od zaproponowanego schematu w zależności od sytuacji. 
 • Konsultacje kolejne mogą spełniać rolę motywatora, kontroli postępów, modyfikacji diety może służyć jako konsultacja, na którejudzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pytania.
 • Do dwóch tygodni po otrzymaniu zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych można przysłać jednego maila zawierającego wszystkie pytaniami, które nasunęły się podczas analizowania czy stosowania zaleceń dietetycznych otrzymanych po konsultacji. Odpowiedź otrzymasz do 4 dni roboczych.
 • Jeżeli opiekun pacjenta potrzebuje intensywniejszego kontaktu proponujemy wykupienie pakietu konsultacji z monitoringiem. 
 • Odpowiedź na pytania, które pojawiają się pomiędzy zaplanowanymi konsultacjami są odpłatne, i wynoszą 50zł za każdy mail.

IV.  INFORMACJE DODATKOWE

a)  Klient zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń dietetycznych, a w przypadku niemożności ich realizacji do poinformowania o tym zoodietetyka. Klient jest poinformowany, że niewłaściwe stosowanie zaleceń dietetycznych i planu suplementacji może przynieść negatywne efekty dla stanu zdrowia zwierzęcia. Zoodietetyk nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.

b)  Zalecenia dietetyczne są wsparciem w profilaktyce/leczeniu zwierzęcia, nie zastępują postępowania leczniczego i opieki lekarskiej.

c)  Klient korzystający z usług dietetycznych jest poinformowany, że usługi zarówno stacjonarne jak i on-line, nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów (wyzdrowienia/ustąpienia objawów/ochrony przed zachorowaniem). Klient korzystający z usług dietetycznych jest poinformowany, że świadczone usługi, zarówno stacjonarnie jak i on-line, nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów. Brak osiągnięcia oczekiwanych przez klienta efektów nie jest podstawą do zwrotu środków. 

d)  Klient jest świadomy, że brak stosowania się lub samodzielne modyfikacje zaleceń mogę spowodować brak oczekiwanego efektu lub pogorszenie się objawów/stanu zdrowia zwierzęcia.

e)  Odwołanie konsultacji lub przełożenie terminu należy zgłosić najpóźniej do 48h przed planowanym spotkaniem.

V. ODMOWA ŚWIDCZENIA USŁUG

Dietetyk ma prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacjach, gdy klient wykazuje zachowanie obraźliwe, wulgarne lub stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Dietetyk ma prawo do zakończenia współpracy z klientem, jeśli ten nie przestrzega zasad regulaminu lub nie stosuje się do zaleceń. 

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług cyfrowych:

1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie Usług cyfrowych bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu pod warunkiem, że Usługa nie została w całości wykonana.

2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić się do Sprzedającego poprzez pocztę elektroniczną na adres: codomiski@gmail.com, z informacją o chęci odstąpienia od umowy, podając jednocześnie datę zakupu Usługi, numer zamówienia oraz numer konta bankowego do zwrotu środków pieniężnych.

3. Sprzedający może odliczyć od kwoty zwrotu proporcjonalnie obliczoną wartość odpowiadającą okresowi, przez jaki Klient korzystał z usługi do czasu odstąpienia, oraz nakładowi pracy, który wykonał Sprzedający w związku z przygotowaniem się do świadczenia Usługi dla tego Klienta.

2. Reklamacje

Każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli świadczone usługi dietetyczne nie odpowiadają standardom opisanym w regulaminie. Reklamacje należy kierować na adres e-mailowy: codomiski@gmail.com, nie później niż 7 dni roboczych od momentu, który jest podstawą reklamacji. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się niezbędne informacje takie jak dane osoby składającej reklamację, szczegółowy opis reklamowanego zdarzenia oraz podane powody dla zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez okres do 14 dni od daty otrzymania, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany osobie zgłaszającej drogą elektroniczną. Ważne jest, że nie przewiduje się możliwości zwrotu środków finansowych za usługi, które zostały już zrealizowane.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient korzystający z usług dietetycznych jest poinformowany, że świadczone usługi, zarówno stacjonarnie jak i on-line, nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów. Ich osiągnięcie może być niemożliwe ze względu na stan zdrowia zwierzęcia bądź inne problemy. Brak osiągnięcia oczekiwanych przez klienta efektów nie jest podstawą do zwrotu środków. Dietetyk nie jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego stosowania rekomendacji dietetycznych oraz planu suplementacji. Klient jest zobowiązany do przyjęcia do wiadomości, że niewłaściwe stosowanie lub selektywne przestrzeganie zaleceń może przynieść negatywne efekty dla stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia zwierzaka. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.